När Dagens Nyheter och SVT överträffas av Daily Mail

Luo Baogens hus i Xiazhangyang

Vägarbetare blir tydligen ”bilister” när Dagens Nyheter återberättar artiklar från Daily Mail. Hur ska man annars förklara förekomsten av trafik på en motorväg som ”öppnas inom kort för trafik”?

"Bilisterna som kör förbi utanför på vägen"

Frånvaron av nämnda bilister framgår om möjligt ännu tydligare av bilden ovan. Ändå väljer DN att återge denna formulering i två separata artiklar. Den första artikeln tycks dessutom inledningsvis ha haft bilisterna i rubriken, vilket framgår av sidans webbadress (URL).

Kan artikelförfattaren ha missuppfattat trafiksituationen eller tyckte han bara, i god kvällstidningsanda, att det lät bra med bilister som tvingas väja för ett hus och ett äldre par vars besök i närbutiken utvecklats till ”ett mindre äventyr”?

Istället för dessa fantasier hade DN kunnat kosta på sig några rader om att ägaren Luo Baogen först vägrat sälja huset för 220 000 yuan (ca 220 000 kr), eftersom pengarna inte på långa vägar skulle räcka till att bygga ett nytt hus annorstädes. Till slut blev påtryckningarna för svåra och han accepterade en ersättning på 260 000 yuan. Det rivna huset hade kostat honom 600 000 yuan att uppföra.

Luo Baogen och hans familj är långtifrån ensamma om att tvingas lämna hus och hem till förmån för motorvägar, kontor och fabriker. Inte sällan utsätts motvilliga husägare för drastiska påtryckningar, som kan innebära att el, vatten och avlopp stängs av, eller till och med handgripliga försök att riva huset mot deras vilja, vilket är olagligt.

Allt detta redovisar Daily Mail på ett sakligt och uttömmande sätt. Är DN-redaktionen måhända ängsliga att deras läsekrets inte skulle mäkta med en dylik kontextualisering av berättelsen om Luo Baogen?

När SVT Nyheter ger sin version av historien i två artiklar med de putslustiga rubrikerna ”Vi flytt int” och ”Väg-rare gav upp” fantiseras det om ”buller” (från en ödslig motorväg?) och ”livsfara”, samt ”eventuella barnfamiljer”, trots att huset endast beboddes av Luo Baogen och hans fru, ett äldre par i 70-årsåldern. Artikelförfattaren tycker att historien är ”lite gullig”.

Skärmavbild 2012-12-01 kl. 20.20.59

Vad säger det om medieutvecklingen när två av Sveriges främsta nyhetsmedier väljer detta ytliga och osakliga manér? Kanske har det blivit dags att följa Horace Engdahls rekommendation att övergå till att läsa tyska dagstidningar istället?

Engdahl anser den intellektuella debatten undanstädad till små hörn och att underhållningen brett ut sig över hela medialandskapet. Han jämför svenska tidningar med tyska, som han anser skriver för ”vuxna utan featureartiklar eller larv”.

De tyska är enligt Engdahl dessutom skrivna av kunniga personer; ”Tyska tidningar är mer armerade med klassisk lärdom”.

Resume.se 2011-11-07

Har Aftonbladet täckning för påståendet att Loreen har varit ett svin?

 

Dagens toppnyhet från Aftonbladet är att artisten Loreen plötsligt tar bladet från munnen för att berätta som ”sin mörka hemlighet”. Hon har varit ett svin, enligt citatet på löpsedeln.

En löpsedels främsta syfte är som bekant att locka till köp av tidningen. Så här förklarar Wikipedia saken:

Svenska tidningars lösnummerförsäljning är delvis beroende av löpsedlar som lockar till köp. Följaktligen är det framför allt kvällstidningar, som ExpressenKvällsposten och Aftonbladet, som är beroende av löpsedlar, eftersom dessa inte har prenumeranter. Kvällstidningarna kritiseras ofta för att löpsedlarnas rubriker är osakliga och sensationslystna (se vidare pressetik).

Pressetiken kan alltså vara i farozonen när löpsedelsredaktörerna är i farten. Men visst är vi nyfikna att få höra vilka snaskigheter Loreen avslöjar i biktbåset? I det övre högra hörnet på tidningens framsida, ettan, utlovas ett EXKLUSIVT uttalande från stjärnan.

Låt oss ta hjälp av Nationalencyklopedin för att förklara innebörden av begreppet ”exklusiv”:

 exklusiv, tillgänglig endast för ett fåtal (utvalda); ensam i sitt slag; högklassig och mycket elegant; kräsen.

Nyheten om Loreens svinerier i det förflutna har ju genom publicering kommit till allmänhetens kännedom, så vi får anta att det fåtal utvalda som avses i det här fallet utgörs av Aftonbladets nöjesredaktion? Den som slantar upp utlovas alltså en högklassig och mycket elegant redogörelse av Loreens bekännelser i en berättelse som Aftonbladet är ensamma om att förmedla till den nyfikna läsekretsen.

Ibland måste profiten stå tillbaka för allmänintresset, vilket blir tydligt när Aftonbladet generöst väljer att publicera dagens toppnyhet öppet för alla på sin webbplats, istället för att låsa in den bakom den plusmärkta betalväggen. Löpsedelns knorrförsedda citat är hämtat från den avslutande delen av artikeln:

Jag har kontrollerat pappersupplagan och den innehåller en genomgående likalydande artikel. Anser Aftonbladet härmed uppdraget vara slutfört, att leverera det utlovade ”uttalandet” från Loreen om hennes ”mörka hemlighet” som hon så länge har burit inom sig? Är detta valutan den stackars papperstidningsläsande pensionären får för sin investering i en ”exklusiv” inblick i Loreens förflutna? Låt oss sammanfatta vad som framkommer i artikeln:

Loreen har varit ett svin i relationer. Denna uppgift utgör något av en rubricering i sammanhanget. Dessa svinerier har haft följande ingredienser:

  • Loreen har inte alltid varit ”superschysst”
  • Loreen har gjort felprioriteringar

 

Inga tecken tyder på att Loreens knapphändiga ”uttalande” döljer eskapader i Thorsten Flinck, Mikael Persbrandt eller Ola Rapaces anda. Med en sådan urvattning av begreppet ”svin” riskerar till och med självaste Mumin-Mark, Mat-Tina och Björne att föras till slakt. Hur gick det egentligen till när Aftonbladets redaktion kom fram till att dessa triviala uppgifter har tillräckligt stort allmänintresse och nyhetsvärde för att hamna på löpet?

Antingen misslyckades Aftonbladet att förmå Loreen att klämma fram den utlovade hemligheten om de påstådda svinerierna, eller så har man svårt att se skillnad på en röv som Stig Larsson och en tilltänkt skinka som Babe, den modiga lilla grisen.

Om det hade varit min uppgift att skapa hittepå-journalistik genom att koka en extremt tunn men mustigt doftande soppa på ett lösryckt citat, hade jag valt en annan del av intervjun:

Relaterat:  Även sångerskan Jessica Simpson har blivit utsatt för märkliga vantolkningar i Aftonbladet i samband med ”svinerier”.