Mitt hjärtas innersta rum

I natt drömde jag om badrum. Slitna, nedgångna, med sprickor i kaklet och hål i väggarna. Kopparrören var böjda och brutna. Dörren var gisten och gick inte att låsa. Fönstren var trasiga och skyddade dåligt mot insyn.

Det är sådana här drömmar som dröjer sig kvar, pockar på uppmärksamhet och eftertanke. Vid dessa tillfällen älskar jag att surfa på Dreammoods.com. Där finns alltid några ord på vägen för den som är nyfiken på vad det undermedvetna försöker förmedla;

Bathroom

To dream that you are in the bathroom, relates to your instinctual urges. You may be experiencing some burdens/feelings and need to ”relieve yourself”. Alternatively, a bathroom symbolizes purification and self-renewal. You need to cleanse yourself, both emotionally and psychologically.

To dream that you are in a public restroom with no stalls or that there are a lot of people around while you are trying to do your business, signifies your frustrations about getting enough privacy. You are always putting others ahead of your own needs. As a result, you are lacking a sense of personal space. Alternatively, the dream indicates that you are having difficulties letting go of old emotions. You are afraid that if you reveal these feelings, then others around you will judge and criticize you. If you dream that you are in a bathroom meant for the opposite sex, then it suggests that you are overstepping your boundaries.You have crossed the line in some situation.

To dream that you can not find the bathroom or that you have difficulties finding one, indicates that you have difficulties in releasing and expressing your emotions. You are holding back your true feelings about something.

*Please also see Urination. View Dream Bank: ”Restroom Maze”, ”Sitting On The Toilet”, ”Filthy Stalls” & ”Dogs In The Bathroom

Toilet

To see a toilet in your dream, symbolizes a release of emotions. You need to get rid of something in your life that is useless. Seeing a toilet in your dream may also be a physical manifestation brought about by a full bladder. The dream is attempting to get you up and to the bathroom. If you are cleaning the toilet, then it means that you are starting to shed your outer wall or lose your inhibitions.

To see a clogged toilet in your dream, suggests that you are holding and keeping your feelings to yourself. Your emotions have been pent up too long and you need to let go of the negative feelings.

To see an overflowing or flooded toilet in your dream, denotes your desires to fully express your emotions

Stolt och modig

Ikväll sprang jag på en tweet från @detarjujag i mitt twitterflöde. Några små ord som gick rakt in:

Blir i korta stunder väldigt stolt över mig själv! Ja faktiskt. Över hur modig jag ibland har varit. 🙂

Så enkel. Så viktig. Jag brukar inte kunna ta till mig affirmationer, men den här vill jag ha på kylskåpsdörren!