Vardagsrasism och privilegiet att vara omedveten

samisk-flagga

Nästa vecka försvarar psykologen Lotta Omma sin avhandling Ung same i Sverige- Livsvillkor, självvärdering och hälsa vid Umeå universitet. Avhandlingen visar att hälften av de tillfrågade unga samerna i åldern 13-28 år bär på erfarenheter av etnisk diskriminering.

Ungdomarna upplever en i mycket hög grad utsatt situation på grund av etnisk diskriminering och för att de ofta måste försvara och förklara sin existens som samer. Ungdomarna beskriver att okunskapen är stor hos svenskar i allmänhet och trots goda intentioner i läroplanen får de inte lära sig att samerna är ett urfolk i Sverige.

Etnisk diskriminering vardag för unga samer (pressmeddelande från Umeå universitet)

Bland svaren finns berättelser om unga som fått sten kastat på sig, blivit spottade på och slagna för att de pratar samiska. 41 procent svarade att de blivit kallade lappjävel. Någon skriver att en lärare sagt att elevens lathet och problem med matte berodde på det samiska ursprunget. En annan skriver att vissa lärare beter som om samer inte finns.

Ungdomarna blir mer utsatta ju tydligare samisk identitet de har:
– Det innebär att renskötargruppen och de som talar samiska hade mest erfarenhet av etnisk diskriminering, säger Lotta Omma.

Unga samer hånas och kränks (P3 Nyheter)

I sin utredning Främlingsfienden inom oss pekar Bengt Westerberg på att vardagsrasism utgör det största hotet mot utsatta grupper:

Utredningens titel, ”Främlingsfienden inom oss”, motiveras av att det stora hotet mot utsatta grupper inte är de extrema grupperna utan de många människorna. Även i dag gör sig många skyldiga till olika former av vardagsrasism. Med fel signaler från ledande politiker kan den snabbt växa till svårare former av främlingsfientlighet. Historiska erfarenheter från såväl andra länder som Sverige är varnande exempel. Arbetet mot mer brutala former av främlingsfientlighet måste börja med den främlingsfientlighet som finns i vardagen. Vi måste börja med oss själva.

Ibland får jag en känsla av att många svenskar tror att Sverigedemokraterna och enstaka nazister utgör det enda rasistiska hotet i vårt land. I själva verket är rasismen närvarande överallt i vardagen; på skolor, arbetsplatser och i bostadsområden. Först när vi blir medvetna om vår egen position i samhället och hur vi själva bidrar till att upprätthålla rasistiska maktstrukturer, kan vi bidra till att på allvar bekämpa rasism och diskriminering.

Den som tillhör samhällsnormen (vit/heterosexuell/medelklass/man) har också förmånen att vara tämligen omedveten om sin egen privilegierade maktställning. Så länge samhället och dess värderingar är anpassade efter den grupp jag själv tillhör, måste jag anstränga mig desto mer för att söka förstå och sätta mig in i minoriteters erfarenheter och livssituation. Därför tillkommer ett särskilt stort ansvar att visa lyhördhet och ödmjukhet inför andra gruppers villkor Med stor makt tillkommer också stort ansvar, som ”Spider Man” uttrycker det.

I have the privilege of being totally unaware of my own privilege

Tyvärr reagerar många instinktivt defensivt när frågor om deras egen medverkan till rasistiska och diskriminerande strukturer dyker upp. Vi har alltid lättare att förlägga problemet hos någon annan än oss själva. Den som avslöjar och ifrågasätter vardagsrasism bemöts därför inte sällan av en störtflod av defensiva och upprörda motangrepp.

Nedanstående kommentarer till en nidbild som lades upp på Instagram häromdagen belyser flera av de metoder som återkommande används när människor väljer att gå i försvar istället för att ta till sig av kritiken.

”Jag hade inte för avsikt att uttrycka mig rasistiskt och därför finns det inget problem med att jag gjorde det!” Ofta bygger vardagsrasism på omedvetna fördomar. En ond avsikt är inte avgörande för att särbehandlingen ska få negativa konsekvenser för den drabbade.

”Det här är bara humor – man kan skämta om allt!” Humor och rasism är inte varandras motsatser. Tvärtom utgör den politiska satiren en viktig faktor i spridandet av åsikter och värderingar. Humor med rasistiska inslag sprider rasistiska värderingar, helt enkelt.

”Jag tycker inte att det här är rasistiskt!” Det är inte automatiskt upp till den privilegierade gruppen att avgöra vad som är rasistiskt och inte. Endast genom att lyssna till andras erfarenheter kan den som själv inte drabbas av vardagsrasismen skapa sig en förståelse för dess uttryck och konsekvenser.

white-privilege

”Snart får man inte säga någonting alls i det här landet!” Det handlar inte om rätten att yttra sig, utan om att ta ansvar för konsekvenserna av sina yttranden. Den som uttrycker sig rasisiskt bidrar till förtryck och diskriminering.

”Jag känner en same som inte tar illa upp av det här skämtet – alltså är det inte problematiskt!” Rasistiska stereotyper handlar om maktutövning. De uttrycker den ”normales” rätt att definiera ”den andre” som annorlunda, exotisk och ibland mindre värd. Att enstaka individer inte tar illa upp av en nidbild eliminerar inte problemet. Anekdotisk bevisföring är inte ett giltigt argument i någon debatt.

”När du utpekar mig som vit heterosexuell man gör du dig skyldig till en förminskande generalisering!” Att belysa att en person har privilegier baserade på sin vithet eller könstillhörighet är inte samma sak som att påstå att alla människor som tillhör en viss grupp har samma egenskaper. Även vita heterosexuella cismän kan lära sig att tänka normkritiskt och visa lyhördhet för andra gruppers erfarenheter.

”Jag känner mig kränkt av att bli utpekad som rasist!” Om en person råkar ge uttryck för en rasistisk fördom eller stereotyp baserat på omedvetenhet och okunskap, innebär detta inte automatiskt att hen är rasist. Om samma person framhärdar sin rätt att uttrycka sig rasistiskt efter att ha blivit upplyst om det rasistiska innehållet, blir situationen en annan. Den som inte vill stämplas som rasist bör vara beredd att ändra sitt beteende. Den som medvetet uttrycker sig rasistiskt uppfattas nämligen av omgivningen som – rasist.

grapoluponape instagram

I en kommentar till en annan bild refererar grapoluponape till ovanstående diskussion som ”hatet från unibrowmaffian”:

higge79-instagram

Istället för att ta bort nidbilden laddar grapoluponape upp en ny bild ett par dagar senare, och häcklandet fortsätter även i det kommentarsfältet:

grapoluponape-klyftor-instagram

Uppdatering:

Jag medverkar i ett kort inslag i det samiskspråkiga nyhetsprogrammet Ođđasat om samefientliga kommentarer på internet:

Relaterat:

Några tankar om #maktordning

Från enfald till mångfald

Vad är problemet med etniska stereotyper som ”romskt utseende”?

13 reaktioner på ”Vardagsrasism och privilegiet att vara omedveten

 1. Förfärande inblick i total och absolut insiktslöshet. Där sitter alltså somliga och menar att ordet lapp är det enda problemet.
  Det är endast en del i problemet med den här lilla ”lustigheten”.
  En annan del är att en människa beskrivs som en tvättlapp – något man tvättar sig med – i kombination med en ovärdig bild.
  Finns det möjlighet att ge dom här människorna någon slags grundläggande stödundervisning.
  Att döma av den totala enfalden i somliga kommentarer misstänker jag att den måste bli ganska omfattande.

  • Bengt Westerberg föreslår i sin utredning en fortbildning av 20 000 lärare för att hjälpa dem att undvika etnifiering och att bättre bemöta förekomsten av rasistiska tillmälen i skolan. Jag tänker att behovet av ökad medvetenhet om maktstrukturer och deras komponenter är betydligt större än så.

   Kommentarerna i mitt inlägg utgör bara några få exempel på hur många omedvetna svenskar som tillhör majoriteten resonerar. Den som inte själv blivit utsatt för rasism och diskriminering har inga egna erfarenheter att falla tillbaka på, utan måste lyssna till andras berättelser för att få en hum om vad det handlar om, tänker jag.

  • Ja, som tur är går okunnighet att bota – för den som är öppen för ny information och inte automatiskt går i försvarsställning. 🙂 Bra att dessa diskussioner kommer upp till ytan så att medvetenheten kan bli större.

   • Ja och det är just den där försvarsställningen och ignoransen som förvånar mig mest (och gör mig mest arg)! Jag vet inte allt och ibland säger jag saker jag inte vet så mycket om, men om jag sedan får kunskap serverad, så varför fortsätta hävda att ”jag har rätt” när jag inte ens har vettiga argument att komma med?

 2. Jag älskar att de även hänvisar till demokrati och att man borde veta det om man är påläst. Om man är påläst vet man även att demokrati INTE är samma sak som majoritetsbeslut.
  Så mycket dumheter här!

 3. ”Även vita heterosexuella cismän kan lära sig att tänka normkritiskt och visa lyhördhet för andra gruppers erfarenheter.”
  Jag förstår att du ville vara pedagogisk och kanske vart med om en tröttsamhet för mycket vid det här laget, men det där är ju också nedsättande. Varför skulle den gruppen inte kunna lära sig?

  • Jag bemöter påståendet att kategoriseringen ”vit heterosexuell man” skulle vara generaliserande och nedsättande genom att understryka att den belyser en privilegierad maktposition – inte ett tillskrivande av oförmåga till empati och lyhördhet.

 4. Lite eftersläntrande kommentar, men: tack för det här inlägget Dreadnallen!

  Jag är ev från landet eller korkad, men vad menar Grapoluponape med ”unibrowmaffian”? Antyder det att ”-maffian” är ”osvenska” pga en föreställning om att ”svenskar” inte har lika kraftig hårväxt som ”invandrare”? Eller är det typ hippie-hat: förakt mot ovårdade smaklösa töntar som inte putsar skorna och plockar ögonbrynen?

  • Tack! Här kommer ett eftersläntrande svar. 🙂

   Jag är inte helt säker på vad han syftar på. men så här säger Wikipedia:

   In Western perception, the unibrow may make a person seem ugly, fierce, grumpy, or overly serious, to the point that the unibrow has become something of a cliché in fiction, particularly with cartoon characters.

 5. Jag stod på den här artikelns sida och kände ett stigande engagemang tills det kom en massa beskäft, uppläxningar och floskler. Det är för jävligt med rasism och det måste alla vara med och jobba mot, inte minst vi som inte själva utsätts för den, men lägg av med det där onödiga tjatet om privilegier hit och dit, man blir bara sur. Vi är inga barn. Vi fattar.

Kommentarer inaktiverade.