När Dagens Nyheter och SVT överträffas av Daily Mail

Luo Baogens hus i Xiazhangyang

Vägarbetare blir tydligen ”bilister” när Dagens Nyheter återberättar artiklar från Daily Mail. Hur ska man annars förklara förekomsten av trafik på en motorväg som ”öppnas inom kort för trafik”?

"Bilisterna som kör förbi utanför på vägen"

Frånvaron av nämnda bilister framgår om möjligt ännu tydligare av bilden ovan. Ändå väljer DN att återge denna formulering i två separata artiklar. Den första artikeln tycks dessutom inledningsvis ha haft bilisterna i rubriken, vilket framgår av sidans webbadress (URL).

Kan artikelförfattaren ha missuppfattat trafiksituationen eller tyckte han bara, i god kvällstidningsanda, att det lät bra med bilister som tvingas väja för ett hus och ett äldre par vars besök i närbutiken utvecklats till ”ett mindre äventyr”?

Istället för dessa fantasier hade DN kunnat kosta på sig några rader om att ägaren Luo Baogen först vägrat sälja huset för 220 000 yuan (ca 220 000 kr), eftersom pengarna inte på långa vägar skulle räcka till att bygga ett nytt hus annorstädes. Till slut blev påtryckningarna för svåra och han accepterade en ersättning på 260 000 yuan. Det rivna huset hade kostat honom 600 000 yuan att uppföra.

Luo Baogen och hans familj är långtifrån ensamma om att tvingas lämna hus och hem till förmån för motorvägar, kontor och fabriker. Inte sällan utsätts motvilliga husägare för drastiska påtryckningar, som kan innebära att el, vatten och avlopp stängs av, eller till och med handgripliga försök att riva huset mot deras vilja, vilket är olagligt.

Allt detta redovisar Daily Mail på ett sakligt och uttömmande sätt. Är DN-redaktionen måhända ängsliga att deras läsekrets inte skulle mäkta med en dylik kontextualisering av berättelsen om Luo Baogen?

När SVT Nyheter ger sin version av historien i två artiklar med de putslustiga rubrikerna ”Vi flytt int” och ”Väg-rare gav upp” fantiseras det om ”buller” (från en ödslig motorväg?) och ”livsfara”, samt ”eventuella barnfamiljer”, trots att huset endast beboddes av Luo Baogen och hans fru, ett äldre par i 70-årsåldern. Artikelförfattaren tycker att historien är ”lite gullig”.

Skärmavbild 2012-12-01 kl. 20.20.59

Vad säger det om medieutvecklingen när två av Sveriges främsta nyhetsmedier väljer detta ytliga och osakliga manér? Kanske har det blivit dags att följa Horace Engdahls rekommendation att övergå till att läsa tyska dagstidningar istället?

Engdahl anser den intellektuella debatten undanstädad till små hörn och att underhållningen brett ut sig över hela medialandskapet. Han jämför svenska tidningar med tyska, som han anser skriver för ”vuxna utan featureartiklar eller larv”.

De tyska är enligt Engdahl dessutom skrivna av kunniga personer; ”Tyska tidningar är mer armerade med klassisk lärdom”.

Resume.se 2011-11-07