En vanlig dag på Twitter

Twitter är verkligen en fantastisk social plattform med sin öppna arkitektur och platta struktur. Det hindrar inte att man som volymanvändare med jämna mellanrum upplever en nästintill ohanterlig leda inför all den smörja som produceras dagarna i ända i nämnda forum. Idag lyckades @androt fånga denna återkommande känsla på ett särdeles träffande sätt:

Viktor Vasnetsov, ”The Unsmiling Tsarevna (Nesmeyana)” (1916-1926)

Via pietmondriaan.com hittade jag en passande pendang på samma tema:

Mark McEvoy, ”Protect me from (Jenny Holzer)” (2012)

Som titeln avslöjar, rör det sig om en parafras, eller kanske närmare bestämt parodi, på den amerikanska konstnären
Jenny Holzers verk ”Protect me…”.