Hur funderade @Expressen kring Werther-effekten?

Dagens edition av Expressen pryds av en stor bild på den kille som igår tog sitt liv ”live” på Flashback.

Inom suicidpreventionen talas ofta om riskerna med en ”Werther-effekt”, som innebär att företrädesvis unga människor tar intryck av spektakulära självmordsberättelser och själva tar livet av sig till följd av detta.

Susanne Ringskog, psykiater och forskare vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, hänvisar i en artikel till Världshälsoorganisationens riktlinjer för hur media bör rapportera kring ämnet:

Med tanke på risken för självmordkluster är det mycket viktigt hur rapporteringen av självmordsfall hanteras av media. WHO utarbetar för närvarande därför också riktlinjer för hur press och etermedia bör behandla nyheter om självmord (World Health Organization, 2000):

1. Sensationsjournalistik bör undvikas, särskilt när det gäller kända personer. Man bör inte heller publicera fotografier av den avlidna eller av scenen för självmordet. Man bör också avstå från löpsedels- och förstasidesrubriker.

2. Detaljerade beskrivningar av den använda metoden bör ej förekomma. Forskning har visat att mediabevakning av självmord ger större effekt på metoden som väljs än på antalet självmord.

3. Upprepad och onyanserad mediarapportering om självmord har en tendens att särskilt hos unga människor befrämja självmordsgrubblerier.

4. Självmord bör varken återges som något oförklarligt eller relateras på ett överförenklat sätt. Självmord beror aldrig på en enstaka faktor eller händelse.

5. Självmord får inte beskrivas som en metod att klara av personliga problem som att misslyckas i en examen, att ha ekonomiska svårigheter och liknande.

6. Att glorifiera självmordsoffren som martyrer eller förebilder riskerar att ge mottagliga personer uppfattningen att samhället högaktar självmordsbeteende. I stället bör betoningen ligga på sorgen efter den avlidne.

7. Att beskriva de fysiska konsekvenserna av ett icke-fullbordat självmord (exempelvis hjärnskador, förlamning) kan ge en avskräckande effekt.

8. Media bör också samtidigt med sin rapportering ge information om att och var hjälp står att få vid en kris, och att självmord kan förhindras.