Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund undviker att svara på en enkel fråga

Uffe Wickberg ställer en enkel fråga till Göran Hägglund

Uffe Wickberg, som skapade den fantastiska fejkbloggen Sanningen måste fram inför förra höstens EU-val, har nu startat en ny webbplats – Minfråga.se – där han ställer en enkel fråga till Kristdemokraternas partiledare och hoppas på ett uppriktigt svar:

Göran Hägglund, anser du att homosexualitet är en synd, kan vi verkligen få ett mänskligare Sverige om vi uppfostrar våra barn så – och skall personer som propagerar för detta tillåtas vara kvar i ditt parti?

Hittills har Göran besvarat Uffes fråga med två svävande twitter-inlägg:

Göran Hägglunds första svar till Uffe Wickberg

Göran Hägglunds andra svar till Uffe Wickberg

Uffe – och många med honom – väntar fortfarande på de konkreta svaren.

Jag rekommenderar Göran Hägglund och Kristdemokraterna att blixtinkalla till en gemensam studie av filmen ”For the Bible tells me so”. Kanske kan det hjälpa dem att få fason på HBT-frågorna innan valet på söndag?