KTH-nØstalgi

Ovanstående meddelande fanns anslaget på porten i min trappuppgång imorse. Självklart värmer det teknologhjärtat hos en Kongl Drifvare Emeritus som undertecknad. Oklart dock om budkapet var riktat till mig, eller om dagens mottagning riktar sig till någon av mina yngre grannar.