Älska din nästa?

Idag avslutas två, till synes diametralt motsatta, festivalveckor; Livets Ords Europakonferens och Stockholm Pride. Olikheterna till trots har de en del gemensamma drag, vilket Reb belyser i sin jämförelse mellan Nyhemsveckan och Pride.

Inför årets Pride efterlyste Emanuel Karlsten en försonande gest från frikyrkovärlden, i sin uppmaning till Livets Ord att be om förlåtelse för hur man behandlat HBT-världen. Ett lovvärt initiativ, som jag hyser de varmaste sympatier inför. Däremot tror jag inte att det enbart handlar om att be om förlåtelse, utan om att i grunden omvända sig från homofobin. Nu blev det istället EKHO (Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna HBTQ-personer) som fick stå för psalmsången i Pride-paraden.

Studieförbundet Sensus visade i torsdags den den hoppingivande dokumentären ”For the Bible tells me so, som skildrar ett antal kristna familjer ur olika samfund, som tvingats ta ställning mot de homofientliga villoläror som präglat deras uppväxt. Filmen finns att beställa på DVD, och den mindre nogräknade hittar den på The Pirate Bay.

 

Through the experiences of five very normal, very Christian, very American families — including those of former House Majority Leader Richard Gephardt and Episcopal Bishop Gene Robinson — we discover how insightful people of faith handle the realization of having a gay child. Informed by such respected voices as Bishop Desmond Tutu, Harvard’s Peter Gomes, Orthodox Rabbi Steve Greenberg and Reverend Jimmy Creech, FOR THE BIBLE TELLS ME SO offers healing, clarity and understanding to anyone caught in the crosshairs of scripture and sexual identity.

Filmen lyfter på ett ödmjukt och pedagogiskt sätt fram viktiga aspekter av fundamentalistisk bokstavstro och dess oförsonlighet gentemot HBT-personer. Bibeltroende hävdar ofta att skriften skall tolkas och förstås utifrån sitt sammanhang. I sin iver att finna stöd i Bibeln för sina egna föreställningar, missar tyvärr många troende själva att göra just detta.

Fundamentalistisk bibelläsning präglas för det mesta av godtyckliga urval. Trots att man påstår sig ”läsa som det står” och ”tro på hela Bibeln”, lyfter man fram vissa favoritverser och ger dem oproportionelig betydelse, samtidigt som man helt tycks blunda för andra.

I filmen tas det klassiska bibelordet i 3:e Moseboken 20:13 som exempel;

Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.

Här uttalas stränga förbud mot homosexuella praktiker mellan män. I samma kontext uttalas förbud mot att vidröra en kvinna under hennes menstruation, att äta hare, griskött och skaldjur, eller blodiga biffar. I 5:e Moseboken 22:11 uttalas förbud mot plagg som består av både ull och lin. Tack och lov är den sortens ”renlärighet” mycket ovanlig idag, och jag har inte stött på något av dessa förbud bland ”bibeltroende kristna”. Frågan är varför man har skaffat sig en sådan hangup på kärlek mellan personer av samma kön?

Ett annat talande exempel på att förment fundamentalistiska predikanter knappast bekänner sig till hela skriften, är deras förhållningssätt till Lukas 12:33;

Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpung som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör

En uppmaning från Jesus själv, som rimmar tämligen illa med Benny Hinns extravaganta livsstil, eller Ulf Ekmans sätt att jämföra livet i anden med att köra Corvette. Samtidigt som de uppmanar församlingen att skänka sparpengarna till deras ”ministries”, lever de själva i högönsklig välmåga, långt ifrån Jesu fattigdomsideal.

Bibeln har använts genom historien för att förtrycka judar, svarta, kvinnor – och nu HBT-personer. Det handlar i grund och botten om rädsla och okunskap. Istället för att förstå och se sig själv i sin nästa, målar man upp en nidbild av denne och utser ”den andre” till ”roten till det onda i världen”, på liknande sätt som Sverigedemokrater och andra rasistiska grupper svartmålar människor och kulturer som är dem främmande. Retoriken underblåser diskriminering, hatbrott och ibland även självmord.

Folk läser Bibeln utan att tänka, tolka och analysera. Vi kan inte tvinga dem att tänka och respektera tillvarons mångfald, men vi kan inskränka deras makt att förtrycka människor i sin omgivning.

Därför oroas jag över situationen för de HBT-personer som växer upp med Livets Ords undervisning och sondmatas med det homofientliga budskapet via dagis, söndagsskola och gymnasium. Borde det inte vara lika orimligt att bedriva HBT-fientliga skolor, som det är oacceptabelt att driva skolor med rasistiska förtecken?

Jag har vid ett flertal tillfällen försökt förmå Livets Ords presschef Magnus Dahlberg och Vd Jonathan Ekman att förklara hur Livets Ords syn på HBT-personer skiljer sig från exempelvis Irans president Ahmadinejads, eller hockeybloggaren Robert Petterssons. Hittills utan något tillfredsställande resultat.

Relaterat: Att förlåta förtryckare

Uppdatering: RFSL sätter fokus på intolerans mot HBT-personer bland religiösa ungdomsförbund genom att tilldela Kaliber i P1 och Brunchrapporten i P3 RFSL Stockholms Regnbågspris.

16 reaktioner på ”Älska din nästa?

 1. Varför var Kristna med på pride paraden,ville de sympatisera, eller var det för att visa att det är emot vad Bibeln säger.
  Varför behöver de en parad.
  Jag tycker att alla gifta par i Sverige och alla som är emot the homo people skulle ha parad varje år. De har väl lika stor rätt som de homo, att visa de älskar varandra.

  • Agda, jag rekommenderar dig att se filmen, vars budskap jag försökt återge i mitt inlägg, då den tar upp just de frågor du ställer om ”vad Bibeln säger”. Kanske drabbas även du av nya insikter?

   Med ”alla gifta par” antar jag att du åsyftar heteropar. Mig veterligt finns inget hinder för att hylla den heterosexuella kärleken – har du möjligtvis missat sommarens bröllopshysteri med festivalen ”Love Stockholm 2010” som en av huvudingredienserna?

 2. Så Livets ord ska ändra i sin trosuppfattning för att HBT-personer tar illa upp. Samtidigt propagerar artiklar i DN och Expressen för att öka djurs fysiska lidande vid slakt med hänsyn till folks trosuppfattning. Konstiga tider vi lever i.

  • Hej Niklas – vill du vara snäll och läsa mitt inlägg ännu en gång? Jag hävdar ingenstans att någon ska ändra sin trosuppfattning. Vi har som du känner till såväl åsikts- som mötes- och yttrandefrihet i det här landet. Man får tycka att bögar utgör en cancersvulst på samhällskroppen, att araber är terrorister eller afrikaner underutvecklade halvapor, om man har den läggningen. Detta så länge man därmed inte inskränker någon annas frihet eller tillfogar dem skada.

   Därför kräver ett öppet och demokratiskt samhälle begränsningar i rätten att torgföra sina inskränkta värderingar hursomhelst. Att sitta hemma vid köksbordet och tycka står var och en fritt. Att bedriva skolundervisning i samma anda är något helt annat.

   Av samma anledning bör djurskyddslagen förhindra plågsamma ritualmord på djur i religionens namn. Vi kallar det upplysning.

 3. @Agda ”Varför var Kristna med på pride paraden”

  Därför att det finns kristna som är homosexuella, bisexuella och/eller transpersoner. Eftersom ordet kristen (trots den vittspridda uppfattningen om motsatsen) INTE betyder ”person som tänder på/blir upphetsad av/ har sex med/gifter sig med person av motsatt kön” utan faktiskt ”person som tror på Jesus Kristus”.

  Sen finns det dessutom kristna heterosexuella cis-personer (=inte transpersoner) som inser att den lilla minoritet bland svenska kristna som anser att bokstavstroende innebär att följa förbud mot sex mellan män, men bryta mot förbud mot skaldjursätande inte har monopol på Bibeln, och som därför inte ser något problem med att delta i Pride-firande på ett eller annat sätt. Du förstår, när någon tolkar Bibeln på ett annat sätt än du (eller på ett annat sätt än din pastor, beroende på vem du ger tolkningsföreträde i ditt eget liv) är dessa inte emot Bibeln, utan på sin höjd emot din tolkning. Din tolkning är nämligen inte Bibeln, den är bara din tolkning, varken mer eller mindre.

 4. Ja tänk, man tror att man har en poäng i att tala om att kristna anser att man ska följa förbudet mot homosexuella förbindelser men inte förbuden mot att äta skaldjur, bära klädesplagg av vissa material m.m.

  Saken är den att de citerade lagarna i 3:e Moseboken endast gäller för judar under det gamla förbundet. Kristna tillhör det nya förbundet och är alltså inte skyldiga att följa dessa lagar. Vi kan alltså bortse ifrån dessa lagar, även homosexförbudet, under förutsättning att det inte finns motsvarande förbud i Nya Testamentet. Problemet är bara att det är just vad det finns, och till skillnad från GT så omfattar det inte enbart manlig utan även kvinnlig sexualitet. Det är bara att läsa innantill i Rom. 1:26-27:

  ”Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;

  sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.

  • Tack för din invändning, Boje.

   Min huvudsakliga poäng var naturligtvis att påpeka det orimliga i att säga sig företräda en bokstavlig bibelsyn. Vi gör alla våra urval och tolkningar.

   Med risk för att fastna i hårklyverier vill jag ändå försöka bemöta dina argument.

   För det första råder viss förvirring om hur nytestamentliga troende bör förhålla sig till lagen och profeterna. Jesus säger inget om att dessa lagar har upphört att gälla – tvärtom.

   Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.

   Matteusevangeliet 5:17-19

   Jesus uttalar aldrig något förbud mot kärlek mellan personer av samma kön, eller möjligheten att genomgå en könskorrigering. Troligtvis för att homo-, bi- och transsexualitet är nittonhundratalsfenomen, som han hade lika lite uppfattning om som om elektricitet, järnvägar och Twitter.

   Däremot är han knappast någon förespråkare för den heterosexuella kärnfamiljen – en struktur han snarare tycks ta avstånd från (Matt 12:46-50).

   Jesus ingick som bekant varken äktenskap eller partnerskap och skaffade heller ingen välartad avkomma. Den enda kärleksrelation som omnämns är den han tycks ha haft till sin lärjunge Johannes. (Joh 21:20).

   Det citat du nämner från Romarbrevet, verkar i första hand behandla Paulus uppfattning om vad som är ”naturligt” och ”onaturligt” och innehåller inget uttalat förbud mot homosexuella praktiker. Han tycks för övrigt ha haft svårt även för det heterosexuella äktenskapet och betraktade detsamma som något ”nödvändigt ont” som de som inte var lika ”starka” som han, kunde få tillåtelse att nedlåta sig till (1 Kor 7:8-10).

   Min poäng är alltså att Bibeln inte kan läsas ”innantill”, utan tolkas och förstås på olika sätt av olika läsare i olika tider. Var och en har rätt till sin tolkning, inte minst av det bud som Jesus kallar det största budet framför alla:

   Du skall älska din nästa som dig själv
   Markusevangeliet 12:31

  • Boje påstår att de citerade lagarna endast gäller judarna och endast gäller ”under det gamla förbundet. Jag vill kommentera det påståendet.

   I det förnyade förbundet som beskrivs i Yirmeyahu [”Jeremia”] 31 är det profeterat att Skaparen ska lägga direktiven i ”Moseböckerna” i dem som tillhör det Bibliskt-definierade Israels hjärtan. Ett krav för att vara med i de olika förbunden i den judiska Bibeln har alltid varit att man gör sitt bästa att praktisera direktiven i ”Moseböckerna” icke-selektivt. Skaparen ändrar Sig inte – Malakhi 3:6.
   Den historiska personen hette Ribi Yehoshua.

   Hans namn redigerades av hellenister till ”Jesus”. Ribi Yehoshuas – Messias – ursprungliga undervisning var i enlighet med direktiven i ”Moseböckerna” Ett förnyat förbund instiftades – men det var precis som profeterades i ”Jeremia” 31 ett förnyat förbund med det Bibliskt-definierade Israel, inte med kristna, och de som är inkluderade i det förnyade förbundet gör – precis som det är profeterat i ”Jeremia” 31 – sitt bästa att hålla direktiven i ”Moseböckerna”. Bevis för alla dessa påståenden finns på hemsidan http://www.netzarim.co.il . Således beskriver det kristna ”NT” inte det förnyade förbundet.

   Att påstå sig tillhöra det förnyade förbundet och samtidigt helt ignorera det som står skrivet i Jeremia 31 är förstås fullständigt ologiskt och inkorrekt.
   De logiska implikationerna av 5:e Mosebok 13:1-6, 5 Mos 6:4-9, 5 Mos. 4:2, Malakhi 3:6, Jeremia 31, Jesaja 66:13f, Hesekiel 18, Jesaja 1:17-18 m.fl. verser – alla på hebreiska, är att Skaparens direktiv för alltid kommer att gälla och att dem gäller för hela mänskligheten. Den som hävdar någonting annat är en falsk profet enligt 5:e Mosebok 13:1-6 och enligt Ribi Yehoshua – Messias – undervisning, vilket gör Paulus till en falsk profet. Det går även bevisa med formell logik – baserat på vetenskapliga premisser – att Skaparens Instruktioner till hela mänskligheten finns i Torah. [se denna länk]

   Anders Branderud

   • Tack Anders,

    för ett mycket initierat inlägg i den parallella debatten om den eventuella rimligheten i ett fundamentalistisk bibelsyn. Tyvärr är mina teologiska kunskaper för begränsade, för att jag på direkten skall kunna tillföra något.

    Måste dock tacka dej för den mycket spännande teorin att det går att föra i bevis att självaste Paulus är en falsk profet – något som vi som tror på ”kärlekens budskap” länge misstänkt, dock utan att riktigt kunna argumentera för teologiskt. 😉

 5. Tack för ditt svar! Jag vill bemöta några av dina argument:

  Järnvägar, elektricitet och Twitter förekom naturligtvis inte på Jesu tid, däremot gjorde homo-, bi- och transsexualitet säkert det, även om man inte använde dee uttrycken.”

  Att man inte ingår äktenskap är ju inte liktydigt med att man bejakar homosexuella handlingar. Att förena Jesus ‘jobb’ med ett fungerande familjeliv hade väl dessutom knappast fungerat.

  Du skriver att han inte är någon förespråkare för den traditionella kärnfamiljen. Jag är lite nyfiken på hur du tolkar Matt. 19:4-5: ”Men han svarade och sade: »Haven I icke läst att Skaparen redan i begynnelsen ‘gjorde dem till man och kvinna’ och sade: ‘Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett kött’?”

  Johannes 21:20 tror jag personligen inte man ska dra för stora växlar på. Att älska någon kan ju ha många olika betydelser. Att älska sin fru är inte riktigt samma sak som att älska sin hund. Och att t.ex. en son säger säg älska sin pappa har ingenting med homosexualitet att göra.

  Sedan menar du att Bibeln ska tolkas på olika sätt av olika läsare i olika tider. Där kommer jag faktiskt att tänka på Upp. 22:18-19: ”8För var och en som hör de profetians ord, som stå i denna bok betygar jag detta: »Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.»

  • Så här skulle vi kunna hålla på i evigheter (åtminstone tills döden skiljer oss åt). Jag hoppas dock att min poäng gått fram – att vi människor läser och tolkar Bibeln olika, och väljer att lyfta fram olika aspekter av den i våra tolkningar. Jag hoppas att fler troende kan inse och respektera detta faktum, istället för att försöka banka in sina egna slutsatser i skallen på omgivningen.

 6. Hej på er

  GTs renhetslagar kommer nästan alltid fram när homosexualitet diskuteras och ofta tas kristnas ointresse att följa dem som intäkt för att slå fast att man väljer och vrakar fritt ut texterna och att ”bibeltroheten” i praktiken är helt selektiv.

  Det enkla svaret på detta är att den kristna kyrkan i snart 2000 år har haft en hyfsat (allt är förstås relativt) enhetlig syn på relationen mellan lag och evangelium och hur t.ex. de judiska renhetsföreskrifterna ska förstås av en kyrka i huvudsak bestående av icke-judar. För den som är intresserad finns massor av välskriven litteratur på detta ämne. Kyrkan har alltså haft detta klart för sig långt, långt innan t.ex. Livets ord eller Pride fanns.

  Naturligtvis är det alltid så att bibelläsning alltid är tolkning. Alla måste vi vara medvetna om det stora kulturella ”bagage” vi bär med oss och genom vars raster vi hela tiden läser. Samtidigt innebär inte det att vi ges ett carte blanche till att fylla texterna med den innebörd vi själva bedömer bäst. Som kristna är Bibelns budskap vår norm och vårt korrektiv. Det förpliktigar och kräver en ansvarsfull exegetik och god historisk kunskap.

  Allt gott

  • Tack för din kommentar, Simon.

   Jag vet inte vilken ”kyrka” du åsyftar, men min uppfattning är att graden av ”lagiskhet” uppvisar en stor variation mellan olika samfund. Min främsta poäng var dock att även s.k. fundamentalistisk bibelsyn utgör en av många möjliga urval och tolkningar av skriften, vilket vi tycks vara hyfsat överens om.

   Det jag frågar mig är varför vissa samfund väljer att använda Bibeln som försvar för slaveri, kvinnoförtryck och homofobi istället för att fokusera på Jesu kärleksbudskap, samtidigt som de tycks strunta helt i urkyrkans idéer om kommunistisk egendomsgemenskap och avhållsamhet från blodmat t ex.

   • Blodmat äter jag inte. Det är i första hand för att jag inte tycker om det men i likhet med ”homosexförbudet” så hittar jag även förbud mot detta i NT, närmare bestämt i Apg. 15:19.

    När det gäller stället du hänvisar till ang. ”kommunistisk egendomsgemenskap” så ser jag detta som ett konstaterande att det var på det viset, inte att det är ett krav från Gud eller Jesus. Rätta mig gärna om jag har fel.

    För övrigt så är jag väldigt skeptisk till att ta order från någon kyrka om jag inte själv kan hitta stöd i Bibeln. Sedan må det vara urkyrkan, Svenska Kyrkan, Presbyterianer, Jehovas Vittnen, mormoner eller vad du vill. 90 % av frikyrkorna försöker för att ta ett exempel bluffa med att en kristen måste vara helnykter. Inte heller kan jag hitta något stöd för förbud att dansa, gå på teater eller bio etc, något som en del förbjuder/har förbjudit. Min tanke är då att kan man bluffa med dessa saker kan man säkert bluffa med andra saker i Bibeln också.

    Med andra ord, jag deltar i princip aldrig i några gudstjänster (är medlem i Svenska Kyrkan av födsel och ohejdad vana) utan studerar i stället Bibeln själv för att slippa dessa vantolkningar.

 7. […] Mest lästa inlägg Anders S Nilsson – en typisk mansgrisHar Livets Ord ändrat sig?De falska bredbandsprofeternaMånadens omslagspojke heter Fredrik. #val2010Polarn o. Pyret har fattat grejen? (ping @dannyboysthlm @mea4711)Flummigaste partiet ever. #val2010Den stående trosfrågan…Den transparenta trosrörelsenGott om restauranggäster längs Rörstrandsgatan. På Bebe är det helt tomt.Älska din nästa? […]

Kommentarer inaktiverade.