Att förlåta förtryckare

Häromdagen kommenterade jag Emanuel Karlsten och Josefine Arenius uppmaningar till en mer försonlig och förlåtande hållning från frikyrkan gentemot HBT-personer. Jag välkomnade deras strävan efter en välbehövlig attitydföränding från kyrkans sida, men ifrågasatte samtidigt om förlåtelse är möjligt, utan att ”ta ställning i sakfrågan”, dvs den om HBT-männsiskors rätt att vara sig själva och älska vem de vill.

Med det här inlägget vill jag försöka utveckla min skeptiska hållning till en allmän ”förlåt mej”-kampanj från en kyrka som inte på allvar gör upp med sin HBT-fientlighet. Frågan jag ställer mig är vilket syfte man har med att be om förlåtelse. Är det en sann insikt om de övergrepp som begåtts mot personer med annan sexuell identitet än den heterosexuella, eller handlar det om att försöka plocka poäng i HBT-kretsar för att – om möjligt – omvända dessa syndare från deras ”orättfärdiga livsstil”?

Teol. Dr. Ann Heberlein intervjuades av Dagens Nyheter i samband med presentationen av hennes avhandling Kränkningar och förlåtelse. Hon lyfter fram några viktiga aspekter kring när förlåtelse är möjlig och inte:

Hon menar att valet att förlåta också har att göra med om förövaren ger offret anledning att tro att han eller hon inte skulle göra om samma sak. Om gärningsmannen visar total brist på insikt om att han har gjort en person illa så tar han inte på sig ansvaret för det som hänt, och då kan man inte förlåta.

Hon berättar om en man vars pappa utsatte honom för sexuella övergrepp när han var barn. Många år senare sökte pappan upp honom och ville ha en vanlig far-sonrelation. Men sonen ville inte ha med pappan att göra. Fadern visade nämligen ingen ånger och verkade inte inse att han hade gjort fel. Snarare tyckte han att det var hans ”rättighet” att träffa sitt barn, som alla andra föräldrar.

Jag gör gärna tankeexperimentet att det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna skulle arrangera en ”I’m sorry”-kampanj i landets invandrartäta områden, för att mjuka upp sin profil och bredda väljarkåren. Skulle deras ”ursäkter” vara legitima, om de inte samtidigt ändrade hela sin politiska agenda? Skulle vi inte avkräva dem ett totalt avståndstagande från en politik som går ut på assimilering, eller att ”hjälpa utomeuropeiska invandrare att återvända till sina hemländer”?

En kyrka som inte på allvar gör upp med sin HBT-fientlighet varken kan eller bör be om förlåtelse.

22 reaktioner på ”Att förlåta förtryckare

 1. ”En kyrka som inte på allvar gör upp med sin HBT-fientlighet varken kan eller bör be om förlåtelse.” Sant. Men jag tror också på att differentiera mellan olika kyrkor, och inte låta en ”oskyldig” kyrka bära skuld för en ”skyldig”.

  • Absolut, Reb!

   Jag är ingen förespråkare av att dra alla troende över en kam. Därför påpekar jag hur viktigt det är ATT ta ställning i sakfrågan. Först då kan jag avgöra om det finns grund för förlåtelse eller inte.

   Allt gott!

 2. ”Dreadnallen”, tänker du ta någon hänsyn till vad Bibeln och kristendomen egentligen säger om synd, när du kommer med denna kritik?
  ”Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.” 1 Joh 1:8-10

  Varför skulle det inte vara omtänksamt att varna folk för det som gör att de inte består i Guds dom?
  ”I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag.” 1 Joh 4:17

 3. Stefan:
  ”Varför skulle det inte vara omtänksamt att varna folk för det som gör att de inte består i Guds dom?”

  För att folk far illa! Räcker inte det som argument för dig? Är du helt omedveten om att homosexuella år 2010 förolämpas, hotas, misshandlas och i vissa fall t.o.m. mördas på grund av att de har stigmatiserats av bibeltroende under århundraden? Eller skiter du i det med hänvisning till någon slags självpåtagen omtänksamhet?

  Jag kan inte låta bli att förundras över att du hänvisar till ett bibelstycke där det så tydligt står VI och VÅRA. Om jag gör en lekmannatolkning av de raderna så skulle jag vilja påstå att det betyder att du ska bekänna DINA synder, inte att du ska sitta och bedöma hur andra lever sina liv.

 4. Uffe:
  Kristendomen handlar ju om omvändelse från synden. Hur kan du då påstå att omtänksamheten är ”självpåtagen”?

  Som jag påpekade på https://antropomorf.se/2010/07/02/ska-vi-forlata-dem-som-inte-omvander-sig/ så är utgångspunkten att Bibelns och opinionens själva beskrivningar av homosexualitet är olika. Bibeln förutsätter att det möjligt att renas genom Guds verk genom Jesus och Anden:
  ”Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (1 Kor 6:11)

  En bibliskt kristen föreställning:
  1) handlar alltså om omvändelse från synden,
  2) utgår ifrån att sådana tillstånd KAN förändras,
  3) men att detta sker genom Guds verk.
  – Frågan är alltså om man talar om biblisk, kristen tro.

  Jag bekänner dagligen mina synder. Det som har gjorts av kristna i Chicago går mot Guds ord, som säger att man SKA döma inom församlingen:
  ”Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför?* Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond! (1 Kor 5:11-13; http://www.folkbibeln.net/)

  • Hej Stefan,

   Jag delar din syn att vi människor kan komma till insikt om våra brister och felslut och omvända oss från dem. Annars skulle jag aldrig bry mej om att diskutera detta ämne. Jag hoppas nämligen att kristna kan komma till insikt inte bara om det syndfulla i deras dömande attityd, utan även i själva fördömandet av andra människors kärlek.

   ”Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända.” Lukasevangeliet 6:37.

   Vad gäller Bibelns syn på homosexualitet, vill jag påpeka att det främst handlar om fundamentalistiska traditionalisters selektiva urval och tolkningar. Jag är övertygad om att man kan vara en god kristen utan att fördöma andra människors kärlek. Läs gärna min kommentar till det här blogginlägget.

   • Hej Dreadnallen, gläder mig att du intresserar dig för teologi och innehållet i Bibeln. Nu för vi i o f s samma diskussion på två ställen.
    Men: Att man alls inte ska döma är en generalisering. Inom församlingen SKA man döma, eftersom de tagit på sig att hålla det Nya förbundet/testamentet. Vi ska alla be om förlåtelse för våra synder och tillrättavisa felande bröder. Medveten synd är dock utesluten.
    ”Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond! (1 Kor 5:11-13; http://www.folkbibeln.net/)

    Du hänvisar till din kommentar hos Wildenstam. Din poäng är ju att mycket där inte iakttas bland kristna – varför då förbud mot homosexualitet?
    Men en del är upphävt, eftersom det först inte gällde och sedan infördes senare i Gamla testamentet.

    ‘De sade till honom: ”Varför har då Mose befallt att mannen skall ge hustrun ett skilsmässobrev och skicka bort henne?” Han svarade: ”Därför att era hjärtan är så hårda tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.”‘ (Matt 19:7-9)
    ‘Han svarade dem: ”Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?” Därmed förklarade han all mat för ren.’ (Mark 7:18-19)
    ”Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden, och i den fanns alla slag av jordens fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: ”Stig upp, Petrus, slakta och ät!” Petrus svarade: ”Nej, nej, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent”. Då sade en röst för andra gången till honom: ”Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent.”
    (Apg 10:11-15)

    Kristen lära är att Moselagen gäller, men att den uppfylldes endast av Jesus:
    ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.” (Matt 5:17-19)
    – Det är genom vår tro på Jesus som vi får del av hans rättfärdighet. Själva är vi dock fortfarande syndare genom arvsynden. Det är skillnad på att försvara synden och be om förlåtelse för synd. ”Syndens förlåtelse är inte dess tillåtelse.” Men, kristna syndar alltså fortfarande.

    Att homosexualitet inte fördöms i Nya testamentet är givetvis fel. Romarbrevet 1:21ff; 1 Kor 6:9-11 och 1 Timoteusbrevet 1:10 talar om detta. De båda senare brukar bestridas med hänvisning till att grekiskans ‘arsenokoítes’, som är en sammansättning av ‘ársen’, som betyder ”manlig [en som är av manligt kön]”, ”man”, och ‘koíte’, som betyder ”säng”, ”bädd”.

    ‘Arsen’ förekommer i betydelsen ”man” t.ex. i citatet från skapelseberättelsen, som Jesus ger i Matt 19:4 ” ”Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man [‘arsen’] och kvinna”. (Likadant i grek. övers. av GT, Septuaginta, 1 Mos 1:27.)
    ‘Arsen’ har en allmän betydelse av någon av manligt kön, men anger inte att det är en yngre person, vilket ofta är huvudargumentet: ”Det förbjuder en viss typ av homosexualitet, den mellan en äldre och en minderårig.”
    Jämför förresten ”arsenik” av grek. ‘arsenikós’, ”manlig”, i överförd betydelse ungefär ”stark”, ”farlig”, ett gift.

    ‘Koíte’ har bibetydelse av sexuellt umgänge (Hebr 13:4; Rom 13:13, ”Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt [‘koítais’] och lösaktighet, inte i strid och avund.”; även Rom 9:10, ”Rebecka fick [‘koíten échoysa’, ”blev havande”] med en och samme man, vår fader Isak.”)

    Ordet ‘arseno-koítes’ är unikt i NT (även 1 Tim 1:10), och det är inte så konstigt. Egentligen är det en sammanfattning av 3 Moseboks förbud mot homosexualitet på grekiska (20:13). Jag sätter in pilar för tydligheten. Svensk övers. ord för ord, bindestreck = motsvarar ett enda ord i grekiskan:
    ‘kaì hòs àn koimethè metà >ársenos koítenen-man säng< en-kvinnas, en-avskyvärdhet gör båda"
    Alltså: "och den som ligger med en man som en kvinnas säng, en avskyvärd handling gör de båda två".
    Här förekommer båda leden 'ársen' och 'koíte' i betydelsen att ligga med en man – vilket förbjuds. På samma sätt i 3 Mos 18:22.

 5. Ursäkta det blev fel på slutet. Grekiska citatet igen:
  ‘kaì hòs àn koimethè metà >ársenos koítenen-man säng< en-kvinnas, en-avskyvärdhet gör båda"
  Alltså: "och den som ligger med en man som en kvinnas säng, en avskyvärd handling gör de båda två".
  – Här förekommer båda leden 'ársen' och 'koíte' i betydelsen att ligga med en man – vilket förbjuds. På samma sätt i 3 Mos 18:22.

  • Fel igen. Det är något tekniskt som gör detta. Jag provar utan pilar, men med streck: -, före och efter orden:
   ‘kaì hòs àn koimethè metà -ársenos koíten- gynaikós, bdélygma epoíesan amfóteroi’
   ”och den som ligger med -en-man säng- en-kvinnas, en-avskyvärdhet gör båda”
   Alltså: ”och den som ligger med en man som en kvinnas säng, en avskyvärd handling gör de båda två”.
   – Här förekommer båda leden ‘ársen’ och ‘koíte’ i betydelsen att ligga med en man – vilket förbjuds. På samma sätt i 3 Mos 18:22.

 6. Stefan:
  Jag frågar igen; är du inte medveten om att homosexuella förolämpas, hotas, misshandlas och i vissa fall t.o.m. mördas på grund av att de har stigmatiserats av bibeltroende under århundraden?

  Är det ok så länge du påstår dig vara omtänksam?

  • Uffe,
   Du kan ju inte påstå att det är ”självpåtagen” omtänksamhet, eller en som jag ”påstår” mig ha , om kristendomen handlar om omvändelse för att bestå i Guds dom. Omvändelsen är något som Jesus predikar från början: ”Omvänd er, ty himmelriket är nära.” (Matteus 3:2)

   Jag har visat att kristendomen talar om homosexualitet som något som KAN förändras, men genom det som Gud gör genom Jesus och den helige Ande (1 Kor 6:11). Skulle du kunna tänka dig att erkänna att detta innebär en skillnad mot den bild som opinionen bygger på, att det är ett fixerat tillstånd? Jag kan hålla med om att det är grymt om det vore ett fixerat tillstånd.

   Min poäng är alltså att man angriper kristendomen utifrån en bild som inte är dess utgångspunkt. Förstår du min poäng?

 7. Stefan: Ja, jag är medveten om att du vill lägga över allt ansvar på Bibeln. Men jag köper inte det eftersom jag utgår från att du kan tänka själv.

  Jag frågar igen; är du medveten om att homosexuella förolämpas, hotas, misshandlas och i vissa fall t.o.m. mördas på grund av att de har stigmatiserats av bibeltroende under århundraden?

  • Men menar du verkligen att om jag kan tänka själv så följer jag inte Bibeln?
   Den ståndpunkt som du har leder ju till att bibeltroende angrips. Du får ju ändå erkänna att de inte står för hat, utan för frälsning.
   Menar du att Bibeln i princip skulle förbjudas?

 8. Stefan:
  Nej, det säger jag inte. Jag påstår bara att jag inte tror att alla dina tankar, känslor och beslut baseras på vad Bibeln säger.

  Jag frågar igen; är du medveten om att homosexuella förolämpas, hotas, misshandlas och i vissa fall t.o.m. mördas på grund av att de har stigmatiserats av bibeltroende under århundraden?

  • Men Uffe, hur kan homosexuella stigmatiseras av det bibeltroende säger, när Bibeln säger att det är ett för Gud FÖRÄNDERLIGT tillstånd och att sådana faktiskt KAN omvända sig och ärva Guds rike?

   Det finns ju liksom en hake, när du talar om ”homosexuella” som ett fixerat tillstånd. Det har ju hela tiden varit just min poäng att vad Bibeln säger om detta är att ”sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga”.
   Men detta har dock skett ”i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.” (1 Kor 6:11)

   Enligt ditt sätt att se skulle de som hamnat i homosexualitet vara förmenade att ärva Guds rike och att frälsas till ett evigt liv med Gud. Enligt Bibeln och oss som förmedlar den är de lika mycket erbjudna Guds nåd som vi andra syndare.

 9. Stefan:
  Jag skiter väl i vilka som ärver Guds rike. Det jag talar om handlar om liv som förstörs här och nu. I din strävan efter ett liv efter detta så trampar du ner medmänniskor på vägen. Det är riktigt fult i min värld.

  Jag vet inte om du är på riktigt eller ej. Om det faktiskt är så att du inte ens kan ana hur illa du gör dina medmänniskor så antar jag att det inte bara är religionen som ställer till det utan någon slags emotionellt handikapp.

  • Uffe:
   Om man talar om kristendomen så kan man i alla fall inte rimligtvis räkna med att dess företrädare struntar i Guds rike.
   Du tycks helt förutsätta att homosexualitet är oföränderligt. Men Bibeln förutsätter inte det. Där är det Gud som handlar. Jag tror att du inser vad själva den ståndpunkten säger.

   Ett sätt att uppfatta det problem som du ställer är att icke-troende människor uppmuntrar homosexuella att hävda att deras inriktning är naturlig och rätt. Det är egentligen ett sätt att hävda ateism eller att inom-världsliga perspektiv är ledande.
   Men därmed drar också homosexuella på sig missnöje från dem som inser att den inte är naturlig.

 10. @Uffe +1 för att du inser att den som gömmer sig bakom Bibeln gör just det. Gömmer sig, alltså. Dags för ALLA att ta ett eget ansvar för sina egna åsikter, inklusive sina egna bibeltolkingar.

  • ”Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.
   Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.”
   (Galaterbrevet 1:6-12)

Kommentarer inaktiverade.