Ska vi förlåta dem som inte omvänder sig?

Emanuel Karlsten uppmanar i bloggposten ”Kanske borde vi istället säga förlåt?” den HBT-fientliga delen av frikyrkligheten, med Livets Ord i spetsen, att ta tillfället i akt och be HBT-världen om förlåtelse för kyrkans fördömanden i samband med årets Pride-festival.

Min kommentar till inlägget blev så omfattande, att jag tycker att den förtjänar ett eget inlägg här i bloggen.

Låt mej börja med att understyrka att jag verkligen välkomnar denna försonande hållning, som bland många andra Emanuel Karlsten och Josefine Arenius efterfrågar. Den utgör ett viktigt steg i rätt riktning för kyrkans representanter. Att fortsätta stigmatiseria och demonisera människor utifrån deras sexuella identitet ter sig fullständigt orimligt för en kyrka som påstår sig företräda ett ”kärleksbudskap”.

Med detta sagt, vill jag ändå poängtera nödvändigheten av att vara tydlig med vad det är man ber om ursäkt för. Sann försoning bygger inte på ett framtvingat ”förlåt, då”, utan på verklig respekt och förståelse för den man har ansatt. Utan verklig omvändelse, faller förlåtelseakten platt till marken.

Paulus himself betonar i 2:a Korinthierbrevets 7:e kapitel och 9:e vers, att omvändelse måste följa på bedrövelsen, om förlåtelse skall vara möjlig:

Men nu gläder jag mig, inte över att ni blev bedrövade utan över att sorgen ledde till omvändelse. Ni blev ju bedrövade på det sätt som Gud vill… En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra, medan världens sätt att sörja leder till död.

Lustigt nog betonar bloggaren Hemant Mehta ”The Friendly Atheist” exakt detsamma när han skriver om ”I’m sorry”-aktionen på sin blogg:

It’s a nice start. I applaud their intentions. It’s better than what most Christians have done, which is to demonize homosexuality and treat it like some sort of disease.

But these signs have an implicit message: We’ve done a bad job of loving the sinner, but we still believe homosexuality is a sin.

If these Christians still believe that, do their apologies really hold much weight with the gay community?

I would take the Marin Foundation members much more seriously if they held signs that read like this:

I’m sorry that I ever believed homosexuality was immoral. I was wrong.

I’m sorry Christians are to blame for you not being allowed to legally marry. We were wrong.

I’m sorry I ever believed being gay was a choice. I was wrong.

They didn’t have that on their signs because they still believe that homosexuality is a sin, and that gays shouldn’t be allowed to marry, and that people choose their sexual orientation.

Philip Wildenstam, som tipsade mig om Hemant Mehtas inlägg ovan, gjorde häromveckan rent hus med de kränkande och medeltida värderingar som alltjämt präglar stora delar av frikyrkan. Kanske var hans tilltal för ”rakt på sak” och ”oanständigt” för att berörda parter skall orka ta debatten med honom?

Det verkar finnas en rädsla för att en alltför radikal konfrontation skall leda till ökat förtryck av HBT-personer från frikyrkligt håll. Till skillnad från anhängare av ”långsamma förändringar” och ”snällhet”, ser jag tydlighet i debatten som en nödvändighet om vi ska nå en sann uppgörelse med detta unkna och seglivade kapitel i den kristna lärans historia.

Uppdatering: Dagen rapporterar om aktionen, och Philip Wildenstam slänger in ytterligare ved på brasan. Nu hoppas jag att samtalet fortsätter.

21 reaktioner på ”Ska vi förlåta dem som inte omvänder sig?

 1. En viktig fråga beträffande bemötandet av homosexuella i församlingarna är om inriktningen beskrivs som ett fixerat tillstånd eller inte. Idag har föreställningen att vissa i sig själva ”är homosexuella” etablerats genom den mycket ensidiga mediala framställningen. Omkring 1987, då ordet ”homofobi” infördes i svenskan, var det fortfarande en öppen fråga om det är en medfödd egenskap eller beroende av något.

  För att göra rättvisa mot företrädare för kristendomen, måste man dock konstatera att Bibeln menar att det är tillstånd förknippat med synden och som kan avlägsnas genom Guds verk. I 1 Kor 6:11 står det att ”Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.”
  Detta innebär en annan förutsättning än den som opinionsbildningen bygger på. En bibliskt kristen föreställning utgår ifrån att det kan förändras, men av Gud.

 2. Vad gulligt det är med folk som tror att vetenskaplig konsensus definieras av ”den mycket ensidiga mediala framställningen” – eller att media ens har något att göra, per se, med sanningshalten i vetenskapliga frågor. Alla tidningar i världen skulle kunna bestämma sig för att skriva att homosexualitet är en självvald synd som går att bota: det skulle fortfarande inte förändra att människors sexualitet är medfödd och polygenetisk.

  Att förkasta den egna intelligensen, till förmån för indoktrinering och ett liv i mörkret, är däremot självvalt i mångas fall. Och Stefan Pehrson visar med önskvärd tydlighet vad som händer med en hjärna som slutat kräva bevis: hur den sakta ruttnar bort tills bara skalet av något mänskligt kvarstår.

  • Philip Wildenstam, jag kan hålla med dig om att media framställt det som ett vetenskapligt konsensus. Men som kritiskt tänkande kan man ju tycka att det hävdas så mycket belägg för att det är medfött just nu, när uppenbarligen en kampanj pågår.
   Bibeln säger ju inte heller att det är fritt valt, utan i stället att det är ett straff för att man tillbad det skapade i stället för skaparen. (Romarbrevet 1:21ff)

   Kristendomens inställning kan förklaras genom det citat jag tog upp ovan, som tydligt och klart säger att vissa i församlingen var sådana förut. Anledningen till förändringen är dock vad Gud gjort genom Jesus Kristus och den helige Ande. Det är inte en metod eller övertalning eller en kurs osv.
   Min poäng är då att kristna inte förkastar homosexualitet som något som inte går att förändra. Jag håller med om att det i så fall vore grymt. Paulus skriver att omvändelsen och Guds verk har medfört att de som tidigare i sig själva var förlorade nu kan ärva Guds rike. Det är ju det som kristendomen handlar om. Du måste ändå hålla med om att Jesus redan från början säger: ”Omvänd er, ty himmelriket är nära.” (Matteus 3:2)

   • Stefan Pehrson: Ditt perspektiv på andra människor är just det inskränkta och cyniska som jag ifrågasätter. Nu handlade det inte om sexualitetens eventuella ”medföddhet”, utan om kyrkan är beredd att respektera alla människors kärlek eller inte.

   • Jag ställer samma fråga till Stefan som jag ställer till alla hjärntvättade stackare som lyfter fram Bibeln som en absolut sanning: Vänligen bevisa att Jesus ens har existerat. (Jag accepterar endast historiska dokument som är samtida ögonvittnesskildringar och/eller fysiska bevis.)

    Ledtråd: Det existerar inte ett enda tillförlitligt bevis för Jesus påstådda existens, allt är hörsägen från långt efter hans påstådda död på korset.

    Vänligen blanda inte ihop kritiskt tänkande med det du pysslar med, Stefan. Att avfärda mänsklighetens samlade, falsifierbara vetenskap till förmån för en skrift som säger emot sig själv sida upp och sida ned, är raka motsatsen. Jag har större anledning att tro på Harry Potters existens än på Jesus. J.K. Rowling har åtminstone presterat en någotsånär konsekvent historia inom de pärmar hon haft till förfogande.

 3. Jag håller så klart med om det du skriver. Skillnaden är kanske att jag tar en stund att vara glad över initativet och handlingen. Men självklart får debatten aldrig dö och självklart betyder handlingar mer än ord – även i den egna församlingen/på hemmaplan.

  Det är ett långt arbete kvar och du påpekar viktiga saker – men en liten stunds glädje över något som faktiskt var positivt, den där dagen, den där paraden, i Chicago?

  Som troende brottas jag hela tiden med att så många, övervägande många, är bokstavstroende och citerar bibeln hela tiden. Själv tror jag på en sak, och det är att Jesus visade solidaritet, kärlek och respekt i ord och handling – let’s do that. ALLTID. Punkt.

 4. Egentligen borde väl aldrig frågan om vi ska förlåta dem som inte omvänder sig behövts från början. Åtminstone när det gäller människor utanför vår egen församling. Frågan är med vilken rätt vi alls dömer dem!

  (Församlingstukt är en annan och långt mycket mer komplicerad fråga. Där är jag tacksam att slippa vara i ledande ställning..)

   • Det är naturligtvis precis tvärtom. Vi kan inte och får inte välsigna något som Guds ord fördömer.

    Tro inte att Gud förlåter synder utan att man själv vill omvända sig och överge sin synd. Den homosexuelle liksom alla andra syndare måste ångra sin synd innan han kan bli förlåten. Det är inte samma sak som att man ibland mot sin vilja gör det som är fel.

    Det är intressant att nästan ingen diskuterar vad Guds ord säger.

    Vi lever sannerligen i det som bibeln kallar den yttersta tiden. Ett kännetecken är att denna tid skall påminna om Sodoms och Gomorras, säger Jesus. Och den världen gick under pga sin synd. Majoriteten trodde säkert att de hade rätt eftersom de var så många. Men de var inte så säkra att de kunde strunta i att en familj ogillade det.

    Det spelar ingen roll om vi diskuterar vilken synd det handlade om. Vi har Guds ord på att de inte var rättfärdiga och inte ville vända om, trots Lots predikningar.

 5. ”Dreadnallen”, svar på din kommentar till mig: Enligt kristendomen måste man omvända sig från sina synder för att ärva Guds rike, och kan göra det med Guds hjälp.
  Problemet är ju att du angriper kristendomen utan att erkänna kristendomens perspektiv.

  Det som Lelle skriver är ju helt rätt.

  Vill du, Dreadnallen, diskutera detta, eller bara avfärda kristendomen i princip?

  • Du ställde frågan till Dreadnallen, men jag känner också för att svara:

   Jag har absolut inga problem med att avfärda kristendomen i princip. Det är som den gode Hitchens sa: ”Det som påstås utan bevis, kan avfärdas utan bevis.”

   Och det här med bevisföring har aldrig varit kristendomens starka sida, till skillnad mot våld, hat, folkmord, kvinnoförtryck och andra övergrepp i Jesu namn.

   • OK, Philip Wildenstam, men då kan du alltså erkänna att kristendomen går ihop utifrån sina egna premisser, och vad du efterfrågar är i själva verket en omvändelse från kristendomen?

  • Till skillnad från min vän Philip Wildenstam, avfärdar jag inte kristendomen som sådan. Jag ifrågasätter bara vilka grundprinciper som påstås prägla densamma. Älska din nästa, gör gott mot alla och överlåt domen åt Gud känns som betydligt sundare principer än de som framförs av diverse HBT-fientliga falanger inom kyrkan.

   • Dreadnallen:
    Kristendomen handlar ju om att alla människor är syndare och att alla behöver omvända sig. Då kan man inte försvara synden, eller hur? Då omvänder man sig ju inte.
    Min poäng här har hela tiden varit att visa att kristendomen inte talar om ett fixerat tillstånd när man talar om homosexualitet. Visst är det en stor skillnad? Man det är Gud som åstadkommer reningen och förändringen. Detta framgår av 1 Korintierbrevet 6:11. Har du lust att kommentera just denna poäng (se ovan)?
    Det kan ju mycket väl vara så att du hävdar att det är fel, men man bör ändå erkänna att det är detta som kristendomen säger om homosexualitet (samt om en mängd andra saker som nämns i 1 Kor 6:9-10).

    Vad det gäller dina principer, så står det också att du ska älska Herren din Gud:
    ‘”En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”‘ (Matt 22:35-40)

    Att man inte ska döma alls är också en generalisering. Det är skillnad på dem som kallas kristna, eftersom de gått in i det Nya förbundet (testamentet) – inom församlingen – och dem utanför:
    ”Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!” (1 Kor 5:11-13)

    Bibeln online: http://www.folkbibeln.net/

 6. Philip Wildenstam, jag noterade inte ditt inlägg 6 juli kl 13:11:07:

  Försöker du komma bort från vad kristendomen egentligen lär om homosexualitet?

  Oavsett om Jesus existerat kan man konstatera att kristendomen inte förkastar homosexualitet som något som inte kan förändras, utan hävdar att sådant redan har skett. (1 Kor 6:11, ”Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.”; http://www.folkbibeln.net/)

  En bibliskt kristen föreställning:
  1) handlar om omvändelse från synden,
  2) utgår ifrån att tillstånd i samband med den KAN förändras,
  3) men att detta sker genom Guds verk.
  – Frågan är alltså om man talar om biblisk, kristen tro. Om man inte gör det kan man inte heller kritisera den.

  • Varför ber du mig svara på frågor utan att först prestera ett svar till mig? Vänligen ge mig ett tillförlitligt bevis för Jesus existens innan du ber mig ta hänsyn till vad han sagt eller inte sagt. (Notera att jag inte ens bett dig bevisa Guds existens, jag tycker att det räcker med en skrattretande lögn åt gången.)

   Det går utmärkt att kritisera bokstavstrogen biblisk kristendom, eftersom det är den mest motsägelsefulla tro du kan ha! Grejen är att inte ens du, i allt ditt vansinne, är bokstavstrogen – det är omöjligt till och med i teorin. Du är bara trogen de bitar som passar dig och ditt människohat, på samma sätt som människorna i inlägget ovan bara är trogna de bitar som passar i en något mer kärleksförvirrad version.

   Den enda konsekventa lösningen är att förkasta allt i Bibeln som strider mot våra vetenskapliga och moralfilosofiska framsteg. Problemet är att sidorna i Bibeln kommer gapa förvånansvärt tomma efteråt, så du kan lika gärna förkasta allt du tror på. Eller fortsätta vara en perverterad styggelse utan intellekt. Jag gissar att du väljer det senare alternativet.

 7. Nej, nej, du har fel Philip Wildenstam. Den här bloggposten handlar om att kristna borde be om förlåtelse för sin inställning till homosexualitet. Du har däremot undvikit de svar jag redan gett genom att plötsligt kasta in en fråga om Jesus existens.

  • Av den enkla anledningen att allt som står i Bibeln om människans sexualitet har visat sig vara fel. När en skrift har fel om och om igen, kräver jag att den ifrågasätts. Och eftersom du förlitar dig på Jesus i ditt liv, menar jag att du bör kunna bevisa att han ens har existerat. Eller är det oväsentligt för dig? Vill du bara hata för hatets skull? Sanningen gör ingen skillnad? Jag är inte förvånad – ingen kristen jag konverserar med kan någonsin prestera bevis för sina ståndpunkter (nej, att rabbla Bibelcitat är inte bevis: det är samma sak som att påstå att Star Wars bevisar Darth Vaders existens). Vidare verkar ytterst få kristna någonsin reflektera över att de tillber dåtidens motsvarighet till kiosklitteratur.

 8. […] Mest lästa inlägg Har Livets Ord ändrat sig?Låt barnen komma till migVrålåk på VerkstadsgatanOm innehavarenVem ska man tro på?Anders S Nilsson – en typisk mansgrisDagens roligaste Facebook-uppdateringAwesome spiderLivets Ord saknar förmåga att hantera kritikenSka vi förlåta dem som inte omvänder sig? […]

Kommentarer inaktiverade.