Livets Ord saknar förmåga att hantera kritiken

Jag har ännu inte läst Per Kornhalls bok ”Livets Ord – Kontroll och manipulation i Jesu namn”, men av den här intervjun i Dagen, framgår att den utgör en saftig uppgörelse med författarens upplevelser under sina 17 år i församlingen.

Tyvärr hänger Kornhall upp sin kritik på det slitna begreppet ”sekt”, när han försöker belysa de problematiska sidorna av en odemokratisk och manipulativ organisation. Detta leder ovillkorligt till ett dikotomiskt synsätt, där man föreställer sig att religiösa grupper enkelt låter sig indelas i ”riktiga kyrkor” och ”farliga sekter”.

Den stigmatiserande sektstämpeln tenderar därför snarare att gömma undan än belysa de bakomliggande problemen, nämligen de destruktiva och manipulativa inslag, som även förekommer i en rad etablerade sammanhang.

Emanuel Karlsten väckte för en tid sedan den viktiga frågan om gränsdragningen mellan sekt och kyrka i ett blogginlägg på Dagen. Av kommentarerna framgår att detta är en fråga som väcker både igenkänning och engagemang bland troende från vitt skilda sammanhang.

I kommentarsfältet till Karlstens inlägg ger Livets Ords presschef Magnus Dahlberg ett skolexempel på Livets Ords obefintliga förmåga att på ett sakligt och respektfullt sätt bemöta de kritiska röster som väcks. Istället för att kommentera diskussionen om hur vi kan förstå de uppenbara likheter som finns mellan Knutby och Livets Ord, väljer han att snabbt kommentera en felaktig sakuppgift angående vilka av Knutbys pastorer som varit elever på Livets Ords bibelskola och inte.

Dahlberg väljer selektivt att dementera Helge Fossmos, Åsa Waldaus och Sara Svenssons påstådda koppling till Livets Ord, men undviker helt att bemöta det faktum att Kim Wincent gått Livets Ords bibelskola och att ledningen för Knutby till en början hämtade mycket inspiration från Livets Ord (se utvalda kommentarer från Karlstens blogg nedan).

När nu Kornhall öppet kritiserar sin tidigare hemvist, bemöts han med samma blånekanden. Ingenstans i Livets Ords genmäle finner jag ett bemötande av själva sakfrågorna. Istället går man till angrepp mot Kornhall som person. Det är uppenbart att Livets Ords ledning saknar både självkritik och förmåga att föra en saklig debatt.

3 reaktioner på ”Livets Ord saknar förmåga att hantera kritiken

  1. […] Livets Ord ska ha en eloge för sina satsningar. De vet hur man skapar uppmärksamhet för sin sak och använder effektivt digitala kanaler för att förmedla sitt budskap. Dessvärre lyckas de inte lika bra när det kommer till interaktion och tvåvägskommunikation, något jag belyst i tidigare inlägg. […]

Kommentarer inaktiverade.