Jag vill inte behöva be om det

Det ska bara komma av sej självt. Respekterandet. Men det gör det ju inte.