Fett förvirrande

Fett-Annicka

Smör-fettischisten Annika Dahlqvist går vidare i sin mission för en flottigare kostföring och hävdar att barn blir psykiskt störda av margarin. Hennes kontroversiella påståenden kritiseras av Annica Sohlström på Livsmedelsverket.

Märkligt nog ser de bägge Annikorna nästan identiska ut. Har de någonsin mötts i en debatt, eller är det månne en lipolytisk personlighetsklyvning vi bevittnar?